तिनाउ-३,झुम्सा,पाल्पा

९८६७४२७२९७

हाम्राे बारेमा | स्थापनाकालदेखिको वर्तमानसम्मका : प्रध्यापकहरु,अध्यक्षहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर ठेगाना कार्य अवधि सम्पर्क नम्बर
1 भोज बहादुर रायमाझि तिनाउ-झुम्सा, पाल्पा 2030-02-10 देखि 2038-03-25 सम्म ९८६७४२७२९७
2 रामरित प्रसाद गुप्ता रुपन्देही 2038-03-26 देखि 2039-04-29 सम्म ९८६७४२७२९७
3 भोज बहादुर रायमाझी पाल्पा 2039-05-01 देखि 2042-01-18 सम्म ९८६७२४५४६७
4 पुर्णाभद्र खनाल पाल्पा 2080-07-16 देखि 2030-01-09 सम्म घद्दज्ञद्धछटढड
5 केशव केवट पाल्पा 2042-01-18 देखि 2042-12-25 सम्म ९८६७२४७२९७
6 भोज बहादुर रायमाझी पाल्पा 2042-12-25 देखि 2057-02-10 सम्म ९८६७२४७२९७
7 दोलक राज कार्की पाल्पा 2058-05-13 देखि 2058-10-15 सम्म ९८६७२८६०२३
8 कुलचन्द्र पुरी पाल्पा 2058-10-15 देखि 2065-03-25 सम्म ९८६७२४७२९७