तिनाउ-३,झुम्सा,पाल्पा

०७५-४१३००६

विद्यालय परिवार | प्रध्यानाध्यापकहरु

झबिन्द्र ज्ञवाली

९८४७२५२२५१