तिनाउ-३,झुम्सा,पाल्पा

९८६७४२७२९७

विद्यालय परिवार | विद्यालयका शिक्षकहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर विषय शिक्षक फोन इमेल
1 झबिन्द्र ज्ञवाली प्रधानाध्यापक ९८४७२५२२५१ jhabindragyawali123@gmail.com
2 प्रकास आचार्य सहायक प्रधानाध्यापक ९८५७०६४३२० prkashjanaka@gmail.com
3 रामजी ज्ञवाली शिक्षक
4 गोबिन्द ढकाल शिक्षक
5 उमा पाठक शिक्षक
6 शुनिल कुमार कोहर शिक्षक
7 केशबराज ज्ञवाली शिक्षक
8 धन बहादुर खाम्चा शिक्षक ९८४७३००६७५ vkhamcha@gmail.com